Historia i dzień dzisiejszy SOKALSZCZYZNY
 
 
Rodowody
 

Władysław Pitak

wykształcenie (dyplomy - certyfikaty):

 • Studium Teatralne III stopnia COMUK (absolutorium., instr.teatr.kat.I,W-wa-1975)
 • Państwowy Egzamin MKiS (dyplom aktora estrady, W-wa 1979)
 • Kwalifikacja MKiS (certyfikat aktora kat.A z uprawn. reżysera, W-wa 1979)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna (dyplom mgra pedagogiki kultury, Słupsk-1983)
 • Studium Relaksacji i Muzykoterapii (certyfikat CIDOTAM,Bydgoszcz 1985)
 • Podyplomowe Studium Logopedyczne UG (dypl. logopedy, Gdańsk-1987)
 • Dolnośląski Ośrodek Psychoedukacji i Terapii Niekonwencjonalnych  ECOBIOS - ZDROWE ŻYCIE, Stowarzyszenie Radiestetów we Wrocławiu (certyfikat w zakresie terapii psychotronicznych i niekonwecjonalnych metod wspomagania zdrowia , m.in. joga lecznicza, taj-chi, digitopunktura i akupresura, reiki, tfh, elektropunktura, fitoterapia, radiestezja diagnostyczna i terapeutyczna, Polanica Zdrój-1991) 
 • Studium Zaburzeń Mowy i Psychoterapii (certyfikaty w zakresie psychoterapii rodzin i jąkania wczesnodziecięcego, PFZM Lublin 1992)
 • Katolicki Instytut Zarządzania (certyfikat w zakresie zarządzania "organizacjami przyszłości", Gliwice 2002)
 • Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (certyfikaty w zakresie: "Zarządzania projektem - pierwsze kroki" i "Partnerstwa zamiast konkurencji", KCWIS Koszalin 2006)
 • SEDNA- Ośrodek Edukacji Psychologicznej (certyfikat w zakresie Analizy Transakcyjnej- gier psychologicznych DDA,Warszawa 2006)

Posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia zdolności twórczych i terapii nerwic, wad i zaburzeń mowy, czytania i pisania. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w różnych formach terapii i ekspresji estetycznej, był  wykładowcą i jest trenerem  w dziedzinie:

 • kultura żywego słowa i metodyka pracy kulturalno-oświatowej

 • relaksacja i animacja muzyczna

 • komunikacja interpersonalna i ekspresja dramatyczna

 • psychopatologia i psychoterapia

 • muzykoterapia jako zabieg sanatoryjny

 • trening aktorski w kształceniu zdolności werbalnych i niewerbalnych

w szkołach i uczelniach:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku

 • Akademia Muzyczna w Gdańsku - filia w Koszalinie

 • Uniwersytet w Gdańsku - Podyplomowe Studium Logopedyczne

 • Policealne Studium Socjoterapii - Koszalin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Podyplomowe Studia Arteterapii

Prezentował swoje dokonania na sympozjach, warsztatach i konferencjach naukowych dot. kształcenia zdolności twórczych i leczenia chorób psychosomatycznych przy pomocy muzyki i ekspresji dramatycznej.

Oto niektóre z tematów:

 1. Kształcenie zdolności twórczych dzieci w wieku przedszkolnym przy pomocy zabawy dramatycznej. (referat i warsztat na II Międzynarodowym Seminarium Muzycznym "Bliżej muzyki - bliżej człowieka" Kraków 1985)

 2. Techniki artystyczne i logoterapia w usuwaniu zaburzeń osobowości. (pokaz warsztatu na Międzynarodowych Warsztatach  Artystycznych - Wenecja 1986)

 3. Stres i lęk w życiu dzieci i Młodzieży - zapobieganie i  zwalczanie. (referat na IV Krajowej Konferencji Muzykoterapii, Cieszyn 1987)

 4. Wpływ muzykoterapii stosowanej w uzdrowisku Kołobrzeg na uzyskane efekty lecznicze. (referat na Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Sekcji Medycyny Psychosomatycznej - Kołobrzeg 1989)

 5. Terapia logopedyczna z elementami psychoterapii poznawczo-behawioralnej.  Zastosowanie technik relaksacyjno-treningowych i ekspresji dramatycznej w czasie  turnusu rehabilitacyjnego dla grupy chłopców w wieku 14-15 lat, z zaburzoną płynnością mowy i zaburzeniami emocjonalnymi, związanymi z wiekiem dorastania. (współorganizacja PZJ- Olsztynek 2001)

 6. Internet w Akcji Katolickiej - Akcja w internecie. (referat na II Katolickim Sympozjum Wirtualnym  Evangelicum: Misja Kościoła a informatyka. Legnica 2002) 

 7. Techniki relaksacyjne w leczeniu chorób kardiologicznych w sanatoriach i szpitalach Dolnego Śląska. ( warsztaty i szkolenia rehabilitantów - Kudowa Zdrój-Wrocław 2004)

 8. Jak radzić sobie ze stresem w pracy dziennikarskiej- relaks i asertywność.  (wykład i pokaz warsztatu podczas Ogólnopolskich Warsztatów dla Dziennikarzy i Wydawców Prasy Lokalnej- Niepołomice k/Krakowa - 2004)

 9. Techniki relaksacyjne i autogenne w jaskiniach solno-jodowych (warsztaty i pokazy - Opole, Kudowa Zdr., Polanica Zdr., Duszniki Zdr., Lądek Zdr., Szczawno Zdr., Zielona Góra  2004-2005)

 10. Trening dramatyczny w kształceniu zdolności werbalnych i niewerbalnych (warsztat w czasie II Ogólnopolskiej Konferencji "Klucz do mądrego życia". Skierniewice'2005)

 11. Muzykoterapia jako zabieg sanatoryjny (cykl wykładów i warsztatów na Uniwersytecie M.C.Skłodowskiej. Lublin- 2005)

 12. Gry psychologiczne w małżeństwie - odpowiedzialność w komunikacji społecznej (warsztat w czasie Ogólnopolskiego Forum Odpowiedzialności. Skierniewice'2006)

W praktyce terapeutycznej posługuje się nowoczesnymi metodami relaksacyjno-treningowymi, w oparciu o rzetelną diagnozę - w ścisłym kontakcie z lekarzami - specjalistami oraz nauczycielami i pracownikami socjalnymi.

kontakt:


logos@logos.pomorze.pl

tel.094-340-60-06

www.logos.pomorze.pl

Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy "LOGOS"